“Sagacho 2000: Light of Hope”
(exhibiting artists: Kimura Taiyo, Koganezawa Takehito, Majima Tatsuo, Nakayama Daisuke, Ogino Ryosuke)
Sagacho Exhibit Space, Tokyo
2000